2011
  7 DEC

Julbord med julölsprovning


En liten årsavslutning med mat och dryck till självkostnadspris.

Tid: Onsdagen den 7 december 2011 kl. 18:00

Plats: Norra lunchrummet, plan 3, Ångströmlaboratoriet

Vi avslutar TF-året med julbord och julöl på Ångströmlaboratoriet.
Kostnaden blir 200:- per person och då ingår ölprovningen. Vi provsmakar 4 olika sorters julöl. Ytterligare öl kommer att finnas att köpa för den som vill ha mer. Alkoholfritt alternativ kostar 160:-

Det blir ingen underhållning, men om någon känner sig manad att sjunga julsånger går det bra.

Anmälan senast den 2/12 till Jan Lemming
Telefon 018 51 91 84
(kopplas vidare till mobil om inte hemma)
e-post jan.lemming@telia.com

Anmäl er INTE via hemsidan eller via vår telefonsvarare.

Betalning sker på plats.


VÄLKOMNA

 

2011
  9 NOV

Energikatalysatorn.
Spännande projekt med frågetecken?

Föredrag av Sven Kullander, Professor emeritus vid Fysiska institutionen.

Tid: Onsdagen den 9 november 2011 kl 19:00

Plats: Sal 2001, Ångströmslaboratoriet


Många minns artiklarna om kall fusion för ca 30 år sedan. Vetenskapen fick hicka och beprövade teorier testades. Det blev en våldsam fart på många Universitet och Högskolor i hela Världen.
Italienaren Andrea Rossis energikatalysator har nu väckt stor uppmärksamhet. Hans ”hemliga” låda väcker många tankar, idéer och frågetecken.
Sven Kullander har tillsammans med andra fysiker varit i Italien och fått utrustningen förevisad.

Vi samlas som vanligt för kaffe med kaka och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte

VÄLKOMMEN

2011
  12 OKT

Jordbävningar och vulkanutbrott
Var och varför?

Föredrag av Reynir Bödvarsson, Föreståndare vid Institutionen för geovetenskaper

Tid: Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 19:00

Plats: Sal 2001, Ångströmslaboratoriet

Vi har den senaste tiden fått uppleva ett antal naturkatastrofer. Jordbävningen utanför Japan, som orsakade en förödandeTsunami och vulkanutbrottet på Island, som slog ut Europas flygtrafik, är kanske de mest kända exemplen. Här kan vi inte skylla på klimatförändringar, utan Reynir Bödvarsson ska i stället förklara vad detta beror på. Reynir har i flera sammanhang framträtt i våra nyhetsmedier för att beskriva vad som händer vid vulkanutbrott och jordbävningar. Kanske kan dom förutsägas på samma sätt som vädret??
Kom den 12:e så får ni veta.

Vi samlas som vanligt för kaffe med kaka och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte

VÄLKOMMEN

2011
  7 SEP

Uppsala idag och i framtiden

Föredrag av Stadsbyggnadsdirektör Bengt Andrén, chef för stadsbyggnadskontoret, Uppsala kommun

Tid: Onsdagen den 7 september 2011 kl 19:00

Plats: KS-salen, Uppsala Stadshus, Vaksalagatan 15 (korsningen med Kungsgatan). OBS: Ingång från innergården

Uppsala växer. Nya bostäder och bostadsområden behövs. Men var? Och hur ska vi bygga miljömässigt uthålligt? Förtätning? Behöver vi nya shoppingcentra och arenor? Hur ska vi bevara grönområden? Hur klarar vi energiförsörjning och transporter. Hur ser Uppsala kommun på allt detta? Hur fungerar det nu och vad planeras?

Vi samlas som vanligt för kaffe med kaka och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala kommun och någon anmälan behövs inte

VÄLKOMMEN

2011
  6 JUN

JUNIVikingabåt

Prova att ro och segla vikingabåt!

Tekniska Föreningen i Uppsala har möjligheten att erbjuda en roddtur med vikingabåt från Pumphuset vid Islandsfallet till Skarholmen alternativt Sigtuna.

Båtbyggaren och läraren Lennart Widerberg planerar göra en pilgrimsfärd med sin vikingabåt Freja, färden går från Vendel till Uppsala vidare till Sigtuna, Stockholm, Norrtälje och slutligen Kökar på Åland. Första delsträckan från Vedel till Uppsala är redan avklarad.

Den 6 juni kl 10:00 kommer den andra delsträckan att ske från Pumhuset till Sigtuna. Intresseanmälan kan göras till Tord Jansson via telefon 0176-15517 eller e-post tord.jansson@norrtalje.se före den 31 maj. I intresseanmälan skall meddelas om man vill ro till Skarholmen eller till Sigtuna som är slutmålet för dagsetappen.

En kostnad på 75 kronor för vuxen och 25 kronor för barn kan betalas in på Tekniska Föreningens postgiro 13 21 79-3 alternativt betala före avresan.

Vid extremt dåligt väder kan roddturen komma att ställas in därför skall telefonnummer meddelas vid bokning.

Medtag gärna handskar och sittunderlag. Flytvästar kan lånas ut till dem som inte har, men om du har egen flytväst så tag med den.

Vikingabåten tar endast 18 passagerare därför gäller först till kvarn.

VÄLKOMMEN att följa med!

 

2011
  28 APR

Inbjudan till Studiebesök

Tekniska föreningen i Gävle bjuder in till ett studiebesök på Stora Ensos vindkraftanläggning samt föreläsning om vindkraftprojekt av Anders Heldemar, Energy Manager, Stora Enso.

Plats: FRITID, Stora Enso i Skutskär.

Tid: Torsdag den 28 april kl 18:00

Anmälan: Senast måndagen den 25 april till Kjell Wallin via
e-post: info@tfg.se eller tfn: 070-590 65 22

VÄLKOMMEN

2011
  27 APR

HUR FARLIG ÄR KÄRNKRAFTEN?

Föredrag av Mattias Lantz, forskare, avdelningen tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet.

Plats: Ångströmlaboratoriet, Sal 2001, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Tid: Onsdag den 27 april kl 19:00

Kärnkraften har aktualiserats på ett påtagligt sätt efter jordbävningen och tsunamin i Japan. Flera reaktorer är utslagna och man kämpar med att begränsa utsläpp och få kontroll över kärnreaktionerna

Men hur farligt är det egentligen? Mattias Lantz kommer att summera händelseförloppet i Fukushima och förklara hur en kärnreaktor fungerar. Vidare kommer han ta upp olika aspekter av kärnkraftssäkerhet i dagens reaktorer och i de föreslagna framtida varianterna (Generation IV), samt svara på frågor.

VÄLKOMMEN

 

 

2011
  7 MAR

PASSIVHUS, ”framtidens standard i det energisnåla samhället”

Föredrag av Hans Eek, arkitekt, miljöpionjär och en av upphovsmännen bakom begreppet passivhus.

Plats: Ångströmlaboratoriet, Sal 2001, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Tid: Måndagen den 7 mars kl 19:00

Hans Eek berättar hur passivhus kan bidra till att spara energi i vårt samhälle.
Systemet för att spara energi är helt enkelt mer isolering, fönster med lågt värme-genomgångstal, lufttäthet och värmeväxlare för ventilation. Värmen
kommer från människorna som vistas i bostäderna och från hushållsmaskiner, belysning och andra apparater som vi har i hemmet. I ett hus utan
värmesystem blir det ännu viktigare att det inte förekommer fukt i konstruktionen och principen för passivhus bygger på att de görs helt täta.

VÄLKOMMEN

2011
  16 FEB

ÅRSMÖTE 2011 med föredrag av Marcus Linddahl

Plats: Ångströmlaboratoriet, Sal 2001, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Tid: Onsdagen den 16 februari kl 18:30

Dagordning för årsmötet
1. Mötet förklaras öppnat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Parentation
4. Godkännande av utsänt förslag till dagordning
5. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2010
6. Revisionsberättelse för 2010
7. Valnämndens förslag till styrelse och funktionärer
8. Val av ledamöter till valnämnden
9. Styrelsens förslag till budget och årsavgift för 2011
10. Nya medlemmar
11. Meddelanden
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse 2010 med resultat- och balansräkning, Budget 2010 samt revisionsberättelse för 2010 kan laddas ner genom att klicka på dem ovan.

Efter årsmötet kommer Marcus Linddahl, universitetslektor för avdelningen Industriell Teknik, Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet att hålla föredrag om

” Ekonomi & Ledning kan man lära sig på jobbet? - Den moderna ingenjören, utmaningar och behov av komplementära färdigheter”.

Den industriella miljön ställer idag stora krav på ingenjörens mångkunnighet.
Tekniska färdigheter och specialkompetens behöver i allt större utsträckning kompletteras med kunskaper i ekonomi och organisation. En stor kader av våra
ingenjörer hamnar tidigt, kanske bara något år efter examen, i någon form av ansvars- och arbetsledande ställning som till exempel projektledare.
Samtidigt finns en tendens att ingenjörsutbildningarnas innehåll blir allt mer naturvetenskapligt och mindre ingenjörsmässigt.
Grundandet av en avdelning för industriell teknik kan ses som en ansats att tillföra ingenjörsutbildningen delar av dessa behov.
Marcus Lindahl är förståndare och lektor vid avdelningen för Industriell Teknik. Han bedriver forskning kring organisation och ledning av
teknikintensiva verksamheter med särskilt fokus på projektledning och industriella utvecklings- och innovationsprocesser.

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET