2012
  5 DEC

Julbord med julölsprovning

En liten årsavslutning med mat och dryck till självkostnadspris

Tid: Onsdagen den 5 Dec 2012 kl. 18:00

Plats: Norra lunchrummet, plan 3, Ångströmlaboratoriet

En begynnande tradition kanske? Förra årets julavslutning blev en trevlig tillställning så vi prövar samma upplägg i år. Vi avslutar alltså TF-året med julbord och julöl på Ångströmlaboratoriet.
Kostnaden blir 240:- per person och då ingår ölprovningen. Vi provsmakar 4 olika sorters julöl. Ytterligare öl kommer att finnas att köpa för den som vill ha mer. Alkoholfritt alternativ kostar 200:-

Det blir ingen underhållning, men om någon känner sig manad att sjunga julsånger går det bra.

VÄLKOMNA

2012
  8 NOV

Solceller
en otrolig utveckling

TD Uwe Zimmermann, forskare och lärare vid avdelningen för Fasta tillståndets elektronik, Ångströmlaboratoriet

Tid: Torsdagen den 8 Nov 2012 kl. 19:00

Plats: Sal 2001, Ångströmlaboratoriet

Den moderna solcellen uppfanns 1954 på Bell Labs i USA. Redan fyra år senare fanns de första kommersiella produkter och de första solcellerna på satelliter i rymden. Sedan bromsades utvecklingen under nästan tre decennier. Med ökande elpriser, den aktuella klimat- och kärnkraftsdiskussionen och tack vare statliga stödprogram i olika länder har spridningen av solceller nu fått upp farten igen och under vissa tider och i vissa länder bidrar solceller redan idag signifikant till elproduktionen.

Uwe kommer att berätta vad som har hänt och vad som behövs för att solceller kan bli en konkurrenskraftig energiteknik. De olika solcellsteknikerna som idag finns på marknaden kommer att presenteras, och problemen med att nu befinna sig på en internationell marknad kommer att diskuteras.

Vi samlas som vanligt för kaffe med kaka och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte.

V Ä L K O M N A

2012
  10 OKT

Vågkraft
från idé till fullskalig demonstrationsanläggning

Föredrag av Gunnar Holmgren, Administrativ chef, Seabased Industry AB

Tid: Onsdagen den 10 Okt 2012 kl. 19:00

Plats: Sal 2001, Ångströmlaboratoriet

Som prefekt vid Institutionen för Teknikvetenskaper, Uppsala universitet under perioden 1999 -2008 och därefter som anställd vid avknoppningsföretaget Seabased Industry AB har Gunnar Holmgren kunnat följa vågkraftens utvecklingsfaser från forskningsidé, via universitetsforskning, avknoppning, industriell uppstart till den nu pågående utvecklingen av en fullskalig demonstrationsanläggning. Han kommer att ge oss en kort introduktion till vågkraftstekniker och vågkraftens globala potential som förnybar energikälla samt en personlig berättelse av vägen till- och demonstrationsprojektet Sotenäs.

Vi samlas som vanligt för kaffe med kaka och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte.

V Ä L K O M N A

2012
  25 SEPT

Smarta fönster
finns dom och vad gör dom smarta?

Föredrag av Richard Karmhag, Chromogenics AB och Arne Roos, Ångströmlaboratoriet

Tid: Tisdagen den 25 Sept 2012 kl. 19:00

Plats: Sal 2001, Ångströmlaboratoriet

Enligt EU-direktivet ”Energy Performance of Buildings Directive” från 2010 ska alla nya byggnader från 2020 vara ”nära nollenergihus”. Den svenska regeringen har i all sin visdom ännu inte bestämt exakt hur nära noll vi ska hamna. Men för att kunna hamna i närheten måste alla byggnadskomponenter vara optimalt effektiva. Detta gäller inte minst våra fönster. Om vi då kan ha fönster som anpassar sina egenskaper (transmission av solvärme och dagsljus) till rådande förutsättningar kan vi kanske nå ända ner till ”nära noll”. Fönstren bör alltså besitta en viss klokhet – vara smarta.
Vad är det som styr energitransporten genom ett fönster? Hur kan vi påverka? Hur kan fönstret bli ”smart”? Det ideala fönstret fungerar som solskydd när det är varmt (minskar kylbehovet) och som värmekälla när det är kallt (släpper in solvärmen och reducerar värmebehovet). Arne och Richard kommer att ge svar på alla frågor och demonstrera ett prototypfönster med varierbara egenskaper.

Vi samlas som vanligt för kaffe med kaka och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte


V Ä L K O M N A

2012
  12 JUN

Friends Arena
Sveriges nya nationalarena för fotboll mm

Studiebesök till den nya arenan i Solna

Tid: Tisdagen den 12 Juni 2012 kl. 14:30

Plats: Friends Arena, Dalavägen 22, Solna

Vi får en guidad tur runt den nya arenan av Jan Bonnevier. Officiell invigning blir i höst.

Max antal deltagare är 20 st och först till kvarn gäller.

Anmälan till Jan.lemming@telia.com

Meddela om du har möjlighet att ta egen bil vid anmälan och hur många passagerare du kan ta. Samling vid Ångströmlaboratoriets parkering kl 13.15

Ta denna chans att se den nya arenan utan att betala inträde och innan den invigts.


V Ä L K O M N A

2012
  24 APR

Framtidens trafiksystem i Uppsala


Föredrag av Stefan Hanna, kommunalråd för Centerpartiet i Uppsala

Tid: Tisdagen den 24 April 2012 kl. 19:00

Plats: Ångströmlaboratoriet, sal 2001, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

Uppsala växer snabbare än de flesta andra städer i Sverige. Hur löser vi det problemet? Vi skall åka mera buss och cykla mera sägs det. Hur uppnår vi det? Ska vi bygga nya broar över Fyrisån och flera planskilda järnvägskorsningar? Biltunnel mellan DagH och Luthagsespl? Hur blir det med cykelbanor i framtiden? Spårvägar? Spårbilar? Behöver vi biltullar? Stefan Hanna kommer att redogöra för kommunens planer.

Vi samlas som vanligt för kaffe med kaka och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte

V Ä L K O M N A

2012
  8 FEB

ÅRSMÖTE 2012 med föredrag av Olle Mattsson


"En dos stryknin, gifter och giftmord i litteraturen", föredrag av Olle Mattsson, Professor i organisk kemi, Uppsala universitet.

Tid: Onsdagen den 8 februari 2012 kl. 18:30

Plats: Ångströmlaboratoriet, sal 2001, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

DAGORDNING
1. Mötet förklaras öppnat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Parentation
4. Godkännande av utsänt förslag till dagordning
5. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2011
6. Revisionsberättelse för 2011
7. Valnämndens förslag till styrelse och funktionärer
8. Val av ledamöter till valnämnden
9. Styrelsens förslag till budget och årsavgift för 2012
10. Nya medlemmar.
11. Meddelanden
12. Övriga frågor.
13. Mötets avslutande

Dagordning

Revisionsrapport

Årsredovisning

Verksamhetsberättelse

Valnämndens förslag


FÖREDRAG
Giftmord har i alla tider fascinerat människan, lyckligtvis kanske mest i litteraturen.
Alla har vi väl läst Agatha Christies och andras detektivromaner. Professor Olle Mattsson kommer vid årsmötet att hålla ett föredrag i ämnet. Det blir fiktion, mixat med kemi och biologi.


VÄLKOMNA till Årsmötet