2014
  9 dec

Julbord med julölsprovning

En liten årsavslutning med mat och dryck till självkostnadspris

Tid: Tisdagen den 9 dec 2014 kl. 18:00

Norra lunchrummet, plan 3, Ångströmlaboratoriet
(rakt ovanför huvudentrén)

Vi avslutar som vanligt TF-året med julbord och julöl på Ångströmlaboratoriet.
Kostnaden blir 200:- per person och då ingår ölprovningen. Vi provsmakar 3 olika sorters julöl. Ytterligare öl kommer att finnas att köpa för den som vill ha mer. Alkoholfritt alternativ kostar 150:-
Snaps hör julbordet till, men alla vill inte ha. Kommer att finnas till självkostnadspris.
Det blir ingen underhållning, men om någon känner sig manad att sjunga julsånger går det bra.

Anmälan senast den 5/12 till Arne Roos:

Telefon 0707 55 65 68 (tala in på telefonsvararen om ingen svarar
e-post arne.roos@angstrom.uu.se
hemsidan www/tekniskaforeningeniuppsala.com

Betalning sker kontant på plats med jämna pengar.
Ni kan också betala till vårt plusgirokonto;:13 21 79 – 3 (ange avsändare)


VÄLKOMMEN

Kommande möte:
Årsmöte med föredrag, tisdagen den 24:e februari 2015, kl 19, Ångströmlaboratoriet

2014
  13 nov

Studiebesök

Nybyggda Skandionkliniken

Tid: Torsdagen den 13 nov 2014 kl. 17:00

Samling vid entrén till von Kraemers Allé 26

Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla cancer effektivare och skonsammare än med traditionell strålning.
Protonterapi minskar risken för att friska organ skadas. Metoden kan tillämpas vid de vanligaste cancerformerna och erbjuder fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader.
Protoner växelverkar på ett helt annat sätt med materia än traditionell strålning. Energin i en protonstråle kan varieras så att stråldosen i stort sett helt och hållet hamnar på ett visst förutbestämt djup. Därför kan strålningen nästan helt koncentreras till själva tumören med protonterapi, vilket innebär att stråldosen kan höjas med betydligt mindre risk för biverkningar.
Kliniken byggs av Akademiska Hus och hyrs sedan av Skandionkliniken i Uppsala och drivs gemensamt av landets sju landsting med universitetssjukhus. Bygget påbörjades juni 2011 och den första patienten kommer att behandlas 2015. Kliniken dimensioneras initialt för 1000 patienter per år, för att i ett senare skede kunna byggas ut.
Vi tas emot av Tomas Nilsson, projektledare och Håkan Nyström chefsfysiker, som kommer att informera om byggnationer och teknik.

Max antal 30 personer
Anmälan obligatorisk.
via hemsidan,
eller till arne.roos@angstrom.uu.se
eller Arnes telefon 0707 55 65 68
Först till kvarn

VÄLKOMNA

2014
  14 okt

Kol-14 datering inom biologi och medicin

Doc Mehran Salehpour

Tid: Tisdagen den 14 okt 2014 kl. 19:00

Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2001

Mehran Salehpour doktorerade på Uppsala universitet 1986 och efter några år som forskare tog han 18 års paus från det akademiska livet för en karriär i näringslivet. Han har haft chefsbefattningar i olika bolag; bland annat som VD på ett högteknologiask bolag i över 10 år. Han startade även ett företag som senare köptes av ett amerikansk börsnoterat bolag. Sedan 2007 är han tillbaka till vad han tycker om att göra mest. Han är docent i fysik och jobbar heltid med forskning på jonfysik vid institution för fysik och astronomi på Ångström-laboratoriet.
Han kommer att prata om sitt forskningsområde: användning av acceleratorteknik för att berika vår kunskap av människans fysiologi. Efter en beskrivning av acceleratormasspektrometri kommer han att berätta om dess biomedicinska tillämpningar. Några av frågeställningarna är: Hur gammal är vår hjärna? Får vi några nya muskelceller i hjärtat under vårt liv?

Vi samlas som vanligt för kaffe med dopp och mingel kl 18:30


Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte

VÄLKOMNA

2014
  9 sept

STUDIEBESÖK SOLCELLSANLÄGGNINGEN SALA-HEBY ENERGI

Med föredrag av Kenneth Mårtensson

Tid: Tisdagen den 9 sept 2014 kl. 16:00

Plats: Fabriksgatan 14 Sala

Sala Heby Energi har gjort sig kända genom att vara föregångare när det gäller alternativ energiproduktion, speciellt solel. Vi får höra hur dom tänker och agerar samt gör ett studiebesök vid en av deras solcellsanläggningar. Kenneth Mårtensson är en mycket drivande person med många åsikter och ideer. Kom och lyssna på honom.

Anmäl er via hemsidan eller skicka mail till arne.roos@angstrom.uu.se eller ring till 070 755 65 68 (tala in ett röstmeddelande om jag inte svarar). Vi måste ha anmälan senast söndag 7/9

Sala energi nås enklast med bil, då Fabriksgatan ligger precis vid infarten från Uppsala. Jag föreslår att vi organiserar samåkning med utgångspunkt från Ångströmlaboratoriets norra parkering (framför huvudingången).
Avresa kl 14:45

Vid anmälan, ange följande:
Reser med egen bil och kan ta 1, 2 eller 3 passagerare
Reser med egen bil direkt och kan inte ta med passagerare
Behöver åka med någon

Alla anmälda kontaktas under måndag 8/9
Vi som samåker samlas kl 14:30 vid Ångströmlaboratoriet

VÄLKOMNA

2014
  4 JUNI

UTFLYKT TILL ULVA KVARN

Välkomna till ett föredrag av Gösta Heljefors

Tid: Onsdagen den 4 Juni 2014 kl. 18:00

Plats: ULVA KVARN

Vi får en intressant resa i Upplands teknikhistoria. Gösta Heljefors presenterar valda delar ur sin bok "Boken om Ulva" 700 års kvarn-och industrihistoria. Boken om Ulva kommer att finnas till försäljning.

Vi träffas i den gamla kvarnbyggnaden vid Ulva. Vi ser gärna att ni gör en intresseanmälan (ej bindande) för att anpassa lokaliteterna till antalet besökare.

Anmäl er via hemsidan eller skicka mail till arne.roos@angstrom.uu.se eller ring till 070 755 65 68 (tala in ett röstmeddelande om jag inte svarar). Vi ser gärna att ni meddelar oss senast måndag 2/6

Det kommer att finnas möjlighet att köpa fika

VÄLKOMNA

2014
  8 APR

AIMday, ett nytt forum för möten mellan företags- och universitetsforskare

Välkomna till ett föredrag av Annika Olsson

Tid: Tisdagen den 8 April 2014 kl. 19:00

Plats: Ångströmlaboratoriet, sal 2001

AIMday är en unik mötesform som utvecklats av Annika Olsson vid Ångström Academy (ÅMA) vid Uppsala universitet. På AIMday är det företagen som sätter agendan genom att i förväg skicka in aktuella frågeställningar. I samråd med forskare vid UU formulerar sedan ÅMA ett antal diskussionsgrupper där representanter från ett eller flera företag paras ihop med forskare inom aktuellt ämnesområde. Tillsammans hittar företag och forskare nya angreppssätt och idéer till möjliga lösningar. KTH, Chalmers, och universiteten vid Linköping och Lund har också arrangerat företagsmöten efter ÅMAs AIMday-koncept.
Som skapare av AIMday mottog Annika Olsson Diamantpriset 2013. Exempel på intressanta forskningsprojekt vid Uppsala universitet som resulterat från AIMday kommer att presenteras.

VÄLKOMNA

2014
  12 FEB

ÅRSMÖTE 2013 med föredrag av doc Annika Olsson

Ångström Academy (ÅMA)

AIMday - kunskapsutbyte när det är som bäst

Tid: Onsdagen den 12 Feb 2014 kl. 18:30

Plats: Ångströmlaboratoriet, sal 2001, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala

DAGORDNING
1. Mötet förklaras öppnat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Parentation
4. Godkännande av utsänt förslag till dagordning
5. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2013
6. Revisionsberättelse för 2013
7. Valnämndens förslag till styrelse och funktionärer
8. Val av ledamöter till valnämnden
9. Styrelsens förslag till budget och årsavgift för 2014
10. Nya medlemmar.
11. Meddelanden
12. Övriga frågor.
13. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse för 2013 kommer att finnas på vår hemsida före mötet och finnas vid mötet..

FÖREDRAG
AIMday är en unik mötesform som utvecklats av Annika Olsson vid Ångström Academy (ÅMA) vid Uppsala universitet. På AIMday är det företagen som sätter agendan genom att i förväg skicka in aktuella frågeställningar. I samråd med forskare vid UU formulerar sedan ÅMA ett antal diskussionsgrupper där representanter från ett eller flera företag paras ihop med forskare inom aktuellt ämnesområde. Tillsammans hittar företag och forskare nya angreppssätt och idéer till möjliga lösningar. I flera fall har dessa även lett till större forskningsprojekt. KTH, Chalmers, och universiteten vid Linköping och Lund har också arrangerat företagsmöten efter ÅMAs AIMday-koncept. Som skapare av AIMday mottog Annika Olsson Diamantpriset 2013.

VÄLKOMNA TILL ÅRSMÖTET