En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Är solceller något för Sverige - idag och i framtiden

Inträffade 18 apr. 2024 kl. 18:00
Publicerades 19 feb. 2024

Solenergi är den energikälla som växer i särklass snabbast globalt för närvarande. Kostnad per kWh sjunker snabbt tack vare en extremt snabb teknik- och produktutveckling. Även i Sverige har solenergi fått en ökad betydelse trots att konkurrenskraften begränsas av en lägre solinstrålning än i sydligare länder.

Frågor som ofta ställs om solenergi är exempelvis:

  1. Behöver vi solenergi?
  2. Vilken potential finns för solenergi?
  3. Status för solenergi i världen och i Sverige?
  4. Hur bra fungerar en solcell i vårt klimat?
  5. Vad ska solcellerna ha för lutning?
  6. Är det viktigt att vara vänt mot solen?
  7. Hur länge håller en solcellsanläggning?
  8. Hur kan man beräkna solelproduktion för en plats i Sverige?
    Du får tips på hur du enkelt kan gör en sådan uppskattning.

I föredraget kommer Bengt Stridh att berätta om vad som händer inom solenergi i världen och i Sverige..

2024 03 17 IMG 7174 Agrivoltaic referens 1400px

Bengt Stridh, universitetslektor vid Mälardalens Universitet har lång erfarenhet av studier av olika lösningar för användning av solenergi, allt från enskilda hushåll till större solcellsparker som exempelvis den som man kan se från E18 mellan Enköping och Västerås.

Föredragshållare

Bengt Stridh, Mälardalens universitet

Bengt är teknologie doktor i Materialvetenskap, Uppsala Universitet och har tidigare varit verksam vid ABBs utvecklingsenhet i Västerås.


Praktisk information

När
18 april 2024 kl. 18:00
Stad
Uppsala
Plats/lokal

Ångströmlaboratoriet

Kostnad
ingen kostnad för medlemmar
Anmälan
se särskild inbjudan