En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Årsmöte 2020 tyvärr utan föredrag

Inträffade 17 mars 2020 kl. 18:30
Publicerades 13 feb. 2020

Dags för årsmöte för 2020. Före årsmötet lättare förtäring. Det planerade föredraget blev inställt med kort varsel pga Corona-läget. Föredraget planeras hållas vid ett senare tillfälle.

PRELIMINÄR DAGORDNING (start 18:30)

 1. Mötet förklaras öppnat
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Parentation
 4. Godkännande av utsänt förslag till dagordning.
 5. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2019
 6. Förra årets resultat, vinst och balansräkning
 7. Revisionsberättelse för 2019
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Val av styrelseordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av revisorer och revisorsersättare
 12. Val av ledamöter till valnämnden
 13. Styrelsens förslag till budget och årsavgifter för 2020
 14. Meddelanden
 15. Övriga frågor.
 16. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 2019 finns här och kommer att finnas vid mötet.

Pumphuset

Björn Björcks föredrag blir en perfekt avslutning på förra årets ståltema. Han kommer att tala om framställningen av smidbart järn med en exposé från medeltid till idag. Hur och när de olika metoderna har använts, från Osmund till elektrostål.

Föredragshållare

Björn Björck
Björn Björck är ingenjör med vidareutbildning i ekonomisk historia, restaurering och industriminnesvård, har lång erfarenhet av den äldre järnproduktionen och sitter med i Jernkontorets bergshistoriska expertkommitté sedan 20 år.

Praktisk information

När
17 mars 2020 kl. 18:30
Stad
Uppsala
Plats/lokal

Ångströmlaboratoriet, sal 2001

Kostnad
Ingen kostnad
Anmälan
Anmälan till arne.roos@angstrom.uu.se
Övrigt att tänka på
Obs. Anmälan senast 13/3 obligatorisk om förtäring önskas före årsmötet.