En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Årsmöte 2021

Inträffade 28 sep. 2021 kl. 18:00
Publicerades 08 feb. 2021

Årsmötet är i år framflyttat pga Coronan. Vi planerar att hålla ett årsmöte den 28 september på Ångström. Då de flesta nu är fullt vaccinerade anser vi att det ska gå att träffas igen. Vi har bokat den större lokalen så vi kan sprida ut oss. Vi avstår dock denna gång från mingel och bjuder i stället på något enkelt tilltugg att ta med till sin sittplats.

Efter årsmötet kommer Björn Björck att tala om stålframställning i ett historiskt perspektiv. Se "nästa event" på hemsidan.

Smiley

ÅRSMÖTE 2021

Med föredrag om stålframställning genom historien

Från Osmundhärd till elektrostålugn

Av Björn Björck

Björn Björcks föredrag blir en perfekt avrundning på 2019 års ståltema. Han kommer att tala om framställningen av smidbart järn med en exposé från medeltid till idag. Hur och när de olika metoderna har använts, från Osmund till elektrostål.

Björn Björck är ingenjör med vidareutbildning i ekonomisk historia, restaurering och industriminnesvård, har lång erfarenhet av den äldre järnproduktionen och sitter med i Jernkontorets bergshistoriska expertkommitté sedan 20 år.

Tisdagen den 28 september 2021 kl 18:00

Ångströmlaboratoriet, sal 2001, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala


PRELIMINÄR DAGORDNING (start 18:00)

Mötet förklaras öppnat

Val av ordförande och sekreterare för mötet

Parentation

Godkännande av utsänt förslag till dagordning.

Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2020

Förra årets resultat, vinst och balansräkning

Revisionsberättelse för 2020

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Val av styrelseordförande

Val av övriga styrelseledamöter

Val av revisorer och revisorsersättare

Val av ledamöter till valnämnden

Styrelsens förslag till budget och årsavgifter för 2021/22

Meddelanden

Övriga frågor.

Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, för 2020 finns på vår hemsida. Resultat- och balansräkning delas ut vid mötet

FÖREDRAG (start ca kl 18:30 efter årsmötet)

På grund av Coronan avstår vi från mingel denna gång, men vi bjuder på något enkelt tilltugg att ta med till sin sittplats.

För att kunna planera för inköp vill vi gärna veta hur många som kommer. Meddela Arne Roos (arne.roos@angstrom.uu.se, 070 755 6568 (texta helst)), senast 24/9

***********************************************************************************

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2020

MEDLEMMAR

Antalet medlemmar i föreningen är ca 220. Tyvärr minskar antalet betalande medlemmar. Vi i styrelsen vill därför uppmana alla medlemmar att försöka locka vänner, kollegor och bekanta att bli medlemmar. Vi kan konstatera ett något ökat antal medlemmar som tar emot kallelse via e-post vilket underlättar och gör utskick av inbjudningar billigare.

VERKSAMHETEN

Föreningens målsättning är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna samt påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa. Föreningen vill sprida och diskutera ny och traditionell teknisk kunskap genom föredrag, studiebesök och sociala aktiviteter. Aktuella teman är miljö och klimat, nya energiformer, transporter, materialteknik, industriell ekonomi, nanoteknik mm. Föredragshållarna ställer upp utan ersättning, men vissa kostnader förekommer och viss sponsring av medlemsmöten har skett. Då Corona-pandemin slog till i början av 2020 blev alla aktiviteter inställda i enlighet med restriktioner och omtanke om våra medlemmar. Vi hann dock med ett årsmöte, men därefter kunde vi inte ha några ytterligare aktiviteter.

MARS

17/3 ÅRSMÖTE på Ångströmlaboratoriet utan föredrag

Före årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen medlemmarna på ost och kex med ett glas vin, vatten eller lättöl. Vid årsmötet deltog 20 medlemmar.

STYRELSEN

Styrelsen har under året haft 4 sammanträden utöver årsmötet.

EKONOMI

Föreningens intäkter har minskat jämfört med tidigare år. År 2020 blev lite annorlunda. Vid årsmötet bestämdes att medlemsavgiften skulle vara oförändrad. Ca 70 medlemmar hann betala in medlemsavgiften för 2020 innan det blev bestämt att vi skulle ställa in alla aktiviteter. Då föreningen inte hade några aktiviteter under året har vi heller inte haft så stora utgifter. Vi har därför på papperet gjort en vinst. Vi har arbetat med att förmå alla medlemmar att ta emot alla kallelser via e-post då portokostnader är en stor post i verksamheten. All annonsering av verksamheten läggs också ut på hemsidan. En ny hemsida har lagts upp under 2019, med ett mera modernt och tilltalande utseende och också en mer lättarbetad sådan som är enklare att kontinuerligt uppdatera. Medlemsavgiften föreslogs bli oförändrad, 200 kr, för 2020. Medlemsregistret är under ständig översyn och i år har fortsatt ansträngning lett till att ytterligare inaktiva medlemmar och medlemmar som flyttat utan att ange ny adress tagits bort från utsändningslistan för att spara på portokostnader.


STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER 2019

STYRELSE

Ordförande: Arne Roos

Vice ordförande: Sture Hogmark

Sekreterare: Ann-Catrin Johansson

Kassaförvaltare: Inger Ekberg

Ledamot och registerhållare: Hans Mählberg

Ledamot: Hans Westergren

Ledamot: Claes-Göran Granqvist

Ledamot: Bernt Forsberg

Suppleant: Tord Jansson

REVISORER

Revisor: Björn Westerstrandh

Revisor: Gustav Boström

Revisorsersättare: Thommy Karlsson

VALNÄMND:

Ledamot och

sammankallande: Anders Westman

ledamot: Björn Westerstrandh


Föredragshållare

Arne Roos / Björn Björck
Föreningens ordförande / Ingenjör

Praktisk information

När
28 september 2021 kl. 18:00
Stad
Uppsala
Plats/lokal

Ångströlaboratoriet sal 2001

Kostnad
ingen kostnad
Anmälan
anmälan till arne.roos@angstrom.uu.se