En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Årsmöte 2023

Inträffade 21 mars 2023 kl. 18:00
Publicerades 30 dec. 2022

Årsmötet planeras till 21 mars 2023. Efter årsmötesförhandlingarna får vi ett föredrag av Prof Ane Håkansson:

Små modulära reaktorer och det nya nationella kompetenscentrumet ANItA

Därefter bjuder föreningen på lite förfriskningar i form av något lättsamt tilltugg och vin, lättöl, vatten

ANItAs mission är att genom forsknings- och utvecklingsarbete ta fram kunskapsbaserade beslutsunderlag för att Sverige på snabbast möjliga sätt ska kunna implementera ny kärnkraftsteknik och särskilt små modulära reaktorer.

Bild på BWR

Välfärdssamhällets förmåga att skapa och stödja god hälsa, samexistens och hållbarhet i alla dess aspekter är obestridlig. Denna förmåga bygger på att en adekvat energiförsörjning finns tillgänglig. Grunden för de flesta nuvarande välfärdssamhällen är dock användningen av fossila bränslen, vilket skapar många oönskade effekter, som till exempel försämrad hälsa, miljöproblem och en ökande global temperatur. Sådana negativa konsekvenser drabbar inte bara välfärdsländer utan också, genom olika mekanismer och i större utsträckning, världens fattiga länder.

Dessa överväganden har historiskt legat till grund för kärnkraftsanvändningen och har, efter en lång tid av skepsis, idag rönt ett förnyat intresse världen över och inte minst i Sverige. Ane Håkansson har sedan över trettio år byggt upp den kärntekniska verksamheten vid Uppsala universitet och tog under 2020 initiativet till att samla den akademiska och industriella kärntekniska kompetensen i landet i ett gemensamt initiativ för att skapa en nationell plattform för forskning och utveckling av ny kärnkraftsteknologi.

Föredragshållare

Professor Ane Håkansson
Ane Håkansson är professor i tillämpad kärnfysik vid Uppsala universitet och är föreståndare för det under 2022 inrättade nationella centrumet ANItA (Academic-industrial Nuclear technology Initiative to Achieve a sustainable energy future).

Praktisk information

När
21 mars 2023 kl. 18:00
Stad
Uppsala
Plats/lokal

Ångströmlaboratoriet, sal 2001 (OBS ändrad lokal, men i samma korridor)

Kostnad
ingen kostnad för medlemmar
Anmälan
se särskild inbjudan via e-post
Övrigt att tänka på
Anmälan till förtäring efter föredraget obligatoriskt. Alla får ta med en gäst till föredraget och till förtäring efter mötet. Gäst betalar då 100:- i självkostnadspris. Själva årsmötet endast för medlemmar.