En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Datorkraftens exceptionella exponentiella tillväxt

Inträffade 26 sep. 2023 kl. 18:00
Publicerades 03 sep. 2023

I mars i år dog Gordon Moore, en av grundarna till Intel. Inom halvledarindustrin är han känd för ”Moore’s lag” som han formulerade 1965. Den säger att prestanda hos elektronik och datorer växer exponentiellt med en fördubbling var 18:de månad. Moore drog till med att den skulle fortgå i ytterligare tio år. Nu har den gällt i sextio år. En utveckling som saknar paralleller. Exponentiell tillväxt kan inte fortgå hur länge som helst. Vad har gjort att denna utveckling kunnat fortgå så länge, och är den på väg att dö ungefär vid tiden för frånfället av profetians upphovsman?

Halvledarbild

Presentationen behandlar utvecklingen av tillverkningstekniken för de halvledarkretsar som används i datorer, telefoner och nästan alla prylar vi använder i dagens samhälle. Genom åren har det ena efter det andra hindret för fortsatt exponentiell utveckling behövt undanröjas. Det har gjorts med fascinerande tekniska lösningar inom en rad olika vetenskaper. Som till exempel att lyckas kavla ut mikroskopiska droppar av flytande tenn till en 20 gånger större platt tallrik medan de flyger fram i vakuum med en hastighet av 250km/h. Och sedan värma dem till 0.4 miljoner grader på mindre än 10 nanosekunder. Samt att hinna med att göra det 50 000 gånger i sekunden.

Föredragshållare

Tord Haulin

Tord Haulin har sedan 1979 jobbat med konstruktion av processorkretsar av det slag som används i datorer och telekommunikationsutrustning. Sådana kretsar består av många transistorer som är tillverkade och samman-kopplade på tunna chip av kisel. Presentationen handlar inte om det han har sysslat med på ett antal olika företag i USA och Sverige – utan om den teknikutveckling inom halvledartillverkning som legat till grund för arbetet med att, år efter år, konstruera allt komplexare processor-kretsar. Presentationen är därför:

”Den fascinerade betraktarens blick på halvledarteknikens utveckling, från en horisont i dess närhet”.


Praktisk information

När
26 september 2023 kl. 18:00
Stad
Uppsala
Plats/lokal

Ångströmlaboratoriet sal 2004 (Sal preliminär)

Kostnad
Ingen kostnad för medlemmar
Anmälan
se särskild inbjudan