En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Fjärrvärmesystemens kraftbalanserande roll i ett framtida energisystem

Inträffade 19 maj 2022 kl. 19:00
Publicerades 07 apr. 2022

Vad menas med sektoriell koppling mellan termiska och elektriska energisystem? Studierna i min avhandling är i linje med det holistiska systemtänk som brukar kallas Smarta Energisystem. En översiktlig presentation av koncept, system och synergier ges. Jag avser även tala kring vad resultaten från dessa studier pekar på gällande kapacitetsproblematiken in till och ut från urbana miljöer, inverkan på bränslebehov, växthusgasutsläpp och biologisk mångfald, men även energisäkerhetsaspekter såsom lokala "energihubbar" och/eller självförsörjningsgraden som fjärrvärmen skulle kunna bidra till. Slutligen hoppas jag hinna nämna något kring de ekonomiska utmaningarna för att sådana system ska kunna nå lönsamhet.

Monie bild
bild: Andrei David et al CC BY 2.0

Föredragshållare

Dr. Svante Monie
Svante Monie disputerade den 15 februari 2022 vid avdelningen för byggteknik och byggd miljö, Institutionen för Samhällsbyggnad och industriell teknik, Ångströmlaboratoriet, Uppsala universitet

Praktisk information

När
19 maj 2022 kl. 19:00
Stad
Uppsala
Plats/lokal

Ångströmlaboratoriet, sal 2003

Kostnad
ingen kostand för medlemmar
Anmälan
anmälan inte obligatorisk, Se utskick till alla medlemmar