En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Höstutflykt till Dannemora

Inträffade 29 sep. 2019 kl. 09:30
Publicerades 14 sep. 2019

Var det Dannemoramalmen som gav vallonjärnet dess världsrykte?

Medlemmar i Tekniska Föreningen i Uppsala, välkomna till vår Höstutflykt lördagen den 29 september 2019!

Som deltagare kan du välja att bara vara med på delar av programmet nedan.

Dannemora

Programmet

09.30 Avfärd från Uppsala (samåkning i egna bilar)
10.30 Besök vid Dannemora Gruvor (Vi samlas på parkeringen vid klockstapeln)
12.30 Lunch på restaurang Gammel Tammen i Österbybruk
13.30 Föredrag om Vallonerna och vallonsmidet
14.30 Visning av vallonsmedjan i drift
15.30 Hemfärd

Alla tiderna är ungefärliga.

Besök

Vi besöker Dannemora gruvor och vallonsmedjan i Österbybruk, den enda komplett bevarade och fungerande smedjan i sitt slag i världen. Samtidigt söker vi svaret på varför vallonstålet blev så eftertraktat nere i Europa. I England betalade man på 1700- och 1800-talet upp till tre gånger mer för vallonjärn än för järn framställt med andra metoder. Gemensamt för alla 27 vallonbruk i Uppland, Hälsingland (Strömbacka) och Finland (Fiskars bruk, 8,5 mil sv Helsingfors) var att de fick sin järnmalm från Dannemora gruvor.

Lunchföredrag

Efter besöket vid Dannemora gruvor äter vi lunch på restaurang Gammel Tammen inne på herrgårdsområdet. Därefter sitter vi ned och lyssnar på ett kort föredrag om vallonernas invandring och deras avtryck i den svenska industrihistorien. Vi får också en teknisk beskrivning av det så kallade vallonsmidet, vilka resurser det krävde i form av träkol och vattenkraft för masugnar, härdar och hammare.

Jämfört med andra järnproducerande smedjor i övriga Sverige vid samma tid var produktionen vid vallonbruken mer rationell. Man kan säga att industrialiseringen i vårt land inleddes i samband med valloninvandringen. Precis som situationen är inom stålproduktionen i Sverige idag konkurrerade vallonbruken med järnets goda kvalitet. Vallonjärnet gav de ekonomiska förutsättningarna för att bygga upp de vackra bruksmiljöer med smedsbostäder och herrgårdar som vi fortfarande kan se många exempel på i Norduppland, inte minst i Österbybruk.

Återställde

2003 tog jag själv initiativ till att återställa vallonsmedjan i Österbybruk i körbart skick. Sedan den stängdes ned 1906 hade den vilat som ett statiskt museum. Tack vara generösa bidrag från Sparbanksstiftelsen Upland och Länsstyrelsen i Uppsala län kunde jag tillsammans med broder Esbjörn, Björn Björck, Eva Wrede och några andra kunniga entusiaster iordningställa smedjans vitala delar, och efter att den hade stått still i 100 år kunde den köra igång 2006.

Under besöket i smedjan visar jag och några av mina smidesintresserade vänner hur vallonjärnet värmdes upp till ca 950°C och ”räcktes” ut till stänger, den form av slutprodukt som alla vallonbruk levererade. Vi utnyttjar två vattenhjul som svarar för drift av hammare respektive ”blåsmaskin”, den senare förser härden med nödvändigt syre.

Mer info

För mer bakgrundsinformation, besök www.vallonsmedjan.se.

Föredragshållare

Sture Hogmark
Vice ordförande
Tekniska föreningen i Uppsala

Praktisk information

När
29 september 2019 kl. 09:30
Stad
Dannemora/Österbybruk.
Plats/lokal

Dannemora gruvor och vallonsmedjan i Österbybruk.

Kostnad
Lunchen ingår men transport och dryck står man för själv.
Anmälan
Anmäl ert deltagande på sture(a)hogmark.se eller 070-655 41 43. Restaurangen behöver veta hur många vi blir.
Övrigt att tänka på
Vi samåker i egna bilar.