En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Mitt liv med mätfel – en statistikers öden och äventyr - Att mäta rätt är stort – att mäta fel är lättare

Inträffade 12 apr. 2023 kl. 18:00
Publicerades 28 mars 2023

Mätningar ligger ofta till grund för beslut. Eftersom mätningar sällan är felfria behöver vi ha en uppfattning om hur stort felet kan vara. Idealt ska ett mätresultat innehålla både mätvärdet och ett osäkerhetsintervall som har en given sannolikhet att täcka det sanna värdet.

Termometrar

För att illustrera detta tänker vi oss att vi vill undersöka om vi har feber, som kan motivera sängläge. Om den termometer vi använder antas ha ett 95-procentigt osäkerhetsintervall på ± 0,2°C får vi förmodligen tillräcklig information för ett entydigt beslut. Visar termometern 37,3°C ligger troligen den rätta temperaturen i intervallet 37,1 – 37,5°C och något sängläge är knappast motiverat. Skulle däremot osäkerhetsintervallet vara ± 2°C kan vi bara säga att den verkliga temperaturen ligger någonstans i intervallet 35,3 – 39,3°C och behovet av sängläge är definitivt olika i de båda ändarna av intervallet. I detta fall behöver vi investera i en bättre termometer. Dessvärre är det inte lätt att bestämma osäkerheten i mätningar och jag ska i detta föredrag beskriva hur min kunskap om vilka typer av mätfel som kan förekomma har utvecklats sedan jag började intressera mig för problemet för mer än 50 år sedan

Föredragshållare

Göran Nilsson
Efter studier i kemi, matematik och matematisk statistik började Göran Nilsson 1968 som statistiker på läkemedelsföretaget Pharmacia. Där upptäckte han att mätfel ofta var orsaken till felaktiga slutsatser och undersökning av mätfel har därefter varit hans huvudintresse. Han har medverkat i internationellt arbete för framtagning av statistiska metoder för skattning av olika typer av mätfel.

Praktisk information

När
12 april 2023 kl. 18:00
Stad
Uppsala
Plats/lokal

Ångströmlaboratoriet, sal 2004

Kostnad
Ingen kostnad för medlemmar
Anmälan
se särskild inbjudan