En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Järn och stål - en personlig odyssé

Inträffade 17 okt. 2019 kl. 19:00
Publicerades 24 sep. 2019

Föredraget blir ett subjektivt urval av olika aspekter av järn och stål, och blir en intressant fortsättning på det lyckade besöket i Österbybruk och Vallonsmedjan.

Stål är ett av våra absolut viktigaste konstruktionsmaterial, vilket inledningsvis kommer att belysas.

Sture smider 1


Den historiska utvecklingen av järn- och ståltillverkning med tonvikt på svensk sådan belyses. Denna utveckling är givetvis starkt förknippad med framstående personer, några av dessa presenteras. Dagens tillverkningsprocesser presenteras helt kort liksom en översikt av stålsorter och deras egenskaper. Avslutningsvis beskrivs några av de stora stålindustriella projekten i Sverige under slutet av 1900-talet.

Artikel ORNIS GPS TIUR

Föredragshållare

Bergsingenjör Göran Wahlberg

Göran Wahlberg har arbetat med stålutveckling i Domnarvet under 3 år. I Oxelösund verkade han i 10 år som stålutvecklare, kvalitetschef och divisionschef. Han var VD för SwedeChrome i Malmö under 5 år.

Praktisk information

När
17 oktober 2019 kl. 19:00
Stad
Uppsala
Plats/lokal

Ångströmlaboratoriet sal 2005

Kostnad
Gratis
Anmälan
ingen anmälan behövs