En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Medlemskapet

Att vara medlem kostar för närvarande endast 200 kr per år vilket ger dig följande:

  • Inbjudan till föredrag
  • Studiebesök
  • fika i samband en del av ovanstående

Medlemsavgiften betalas till plusgirokonto: 13 21 79-3. Ange avsändare.


Nästa event

Ingenjörstekniska, organisatoriska och vetenskapliga utmaningar vid utforskning av ocean-världar i vårt solsystem ... och andra äventyr

Jan-Erik Wahlund, Institutet för Rymdfysik vid Ångströmlaboratoriet, har de senaste åren bl a varit inblandad i projekt som rör utforskning av rymden och månarna kring Jupiter och Saturnus. Dessa månar innehåller ”oceaner” av vatten. Vilka rymdsonder har skickats ut och vad har man hittat med hjälp av dessa?

Raket png
När
12 december 2023 kl. 18:00
Var
Uppsala
Talare
Professor Jan-Erik Wahlund, Institutet för rymdfysik, Ångströmlaboratoriet