En välorganiserad förening som ständigt
radar upp professionella föredrag och talare.
- Tommy Svensson

Om oss

Föreningens målsättning är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna samt påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa. Föreningen vill sprida och diskutera ny teknisk kunskap genom föredrag, studiebesök och sociala aktiviteter. Se föreningens stadgar, som senast reviderades 2017.

Aktuella teman är miljö och klimat, nya energiformer, materialteknik, industriell ekonomi, medicinsk teknik, nanoteknik m.m.

Föredrag och utflykter

Antalet föredrag varierar mellan sex till åtta per år och antal studiebesök är ca två per år. Föredragen brukar hållas på Ångströmlaboratoriet, oftast kl 19 en vardagkväll, och är normalt ca 1 timme långa. Föreningen bjuder på fika. Därutöver anordnas diverse studiebesök och utflykter, som t ex en bussresa till Norrköping, en resa med Lennakatten och visning av lokstallet i Faringe, en vikingarodd nerför Fyrisån med en "äkta" vikingabåt, visning av Apoteas anläggning i Morgongåva och visning av Vallonsmedjan i Österbybruk. Vi har besökt Gustavianum, Pumphuset, Pharmacia, Uppsala vattenverk och Biogasanläggningen. Med mera. Antalet medlemmar är ca 250, varav ca hälften är ständiga medlemmar.

Se vilka föredrag och utflykter vi ordnat under 2014, 2015, 2016, 2017 och 2018 genom att klicka på respektive årtal.

Historik

Föreningen bildades den 12 december 1910. Vår verksamhet har sedan starten varit att anordna föredrag och studiebesök. Det första föredraget hölls den 21 januari 1911 av lektor Gustav Timberg från Ultuna över ämnet Jordbearbetningsmaskiner för motordrift med skioptikonbilder.

Mer om historiken hittar du här.

Pumphuset

Föreningen har sina styrelsemöten i Pumphuset, Munkgatan 2, Uppsala. Under början av 1990-talet arbetade föreningen mycket aktivt för att göra det gamla Pumphuset vid Svandammen till ett tekniskt museum och lyckades att förverkliga det. Pumphuset invigdes som teknisk museum den 12 september 1992.


Pumphuset renoverades 2017-18 och fortsätter nu att vara ett museum över Uppsalas teknikhistoria.

Föreningsuppgifter

Tekniska Föreningen i Uppsala
c/o Arne Roos
Pilvägen 14
756 45 Uppsala
Postgiro: 13 21 79-3
Organisationsnummer: 81 7601-7336

Nästa event

Kommande event saknas.