PROGRAM

2018
  03 juni

LENNAKATTEN En heldagstur Uppsala–Faringe med Lennakatten Inklusive lunch och guidad tur på lokverkstaden i Faringe Söndagen den 3 juni 2018 kl. 10.40. Avgång från östra sidan av Uppsala centralstation


Söndag 3 juni, 2018 kl 10:40

Plats: östra sidan av Uppsala centralstation


Vi planerar en heldagstur med Lennakatten. Tåget, med stort ånglok, avgår kl 10.40 från Östra station och är i Marielund 11.15. 11.30 åker vi vidare mot Faringe med ett tåg som dras av ett mindre ånglok. Vi anländer till Faringe 12.18. Där åker vi tillsammans med vår guide Allan Magnusson en kort ånglokstur fram till lokverkstaden där man också servar vagnar, rälsbussar och annan utrustning. Man tillverkar en hel del detaljer själva, och gjuter till exempel egna babbitslager*, För mer avancerad gjutning av detaljer i stål tar man hjälp av Alunda gjuteri. Allan visar oss runt i verkstaden. Att hålla liv i teknik som har hundra år på nacken är en stor teknisk utmaning som för en tekniknörd bör vara klart stimulerande. Före studiebesöket intar vi en lättare lunch som TFU medför och bjuder på. Så småningom, kl 15.27 avgår vårt tåg från Faringe mot Uppsala. Återigen byter vi i Marielund (16.12–16.19), men den här gången till ett tåg med diesellok. Vi är tillbaks i Uppsala 16.50. Vi får alltså prova på alla Lennakattens transportvarianter utom rälsbuss. Med gruppbiljett är det ordinarie priset per person 180 kr. Förutom att bekosta lunchen till oss alla subventionerar TFU varje tågbiljett med 80 kr. Anmälan sker genom insättning av 100 kr PLUS GIRO 13 21 79 -3 Glöm inte att skriva namn. Skriv också om ni har några förbehåll när det gäller lunchmaten. Risken finns att det blir smörgåstårta. Föreningen har lagt in en ansökan om att få njuta av ett strålande försommarväder.

VÄLKOMNA! Hans Westergren och Sture Hogmark för Tekniska Föreningen i Uppsala

2018
  17 april

Pumphuset en epok i Uppsalas teknikhistoria


Tisdag 17 april, 2018 kl 18:00

Plats: Pumphuset vid Islandsbron


Vi får en guidad visning av det nyrenoverade pumphuset av Anna Hjerne, informatör på Uppsala Vatten. Som Uppsalas första vattenverk hade Pumphuset under nästan 100 år en betydande roll för Uppsala stad. I början av 1990-talet gjordes Pumphuset om till ett museum för kommunal teknik. Idag finns i Pumphuset en alldeles ny utställning med interaktiva stationer om vatten, avfall och historia, med hållbarhet som gemensamt tema. Målgrupp är främst skolelever i årskurs 3 – 9. Bevarad är också den utrustning som hör till Pumphusets ursprungliga verksamhet, till exempel vattenturbin, pumpar och tryckklockor.

Föreningen bjuder på fika i anslutning till studiebesöket

Anmäl er om ni kommer till arne.roos@angstrom.uu.se eller texta till 070 755 6568 så vi kan planera fika

VÄLKOMNA

2018
  20 mars

Pharmacia – en epok i Uppsalas industrihistoria
Vad hände sedan?


Tisdag 20 mars, 2018 kl 18:30

Plats: Fyrislund, infarten till Uppsala Business Park


Vi gör ett besök vid Uppsala Business Park och får höra historien om Pharmacia, framförallt vad som hände från 1990 och in på 2000-talet. Vi möter upp i Vakten där PharmaciaVeteranerna Sören Densjö och Katarina Spaa tar emot.
Pharmaciahistorien kommer att presenteras dels genom att Sören ger en muntlig återblick med tyngdpunkt på 1990- och in på 2000-talet, och dels genom att vi går igenom utställningen "Pharmacia - en epok i Uppsala", Däremellan bjuder Tekniska Föreningen på fika.


Till Vakten vid Uppsala Business Park tar man sig antingen med buss nr 11, avstigning UBP västra, eller med bil. Parkering in till vänster från Rapsgatan före Vakten, 2 tim fri parkering men man måste ta biljett i parkeringsautomaten (grön knapp).

Anmäl er om ni kommer till arne.roos@angstrom.uu.se eller texta till 070 755 6568 så vi kan planera fika

VÄLKOMNA

2018
  27 feb

ÅRSMÖTE 2018 med föredrag

Föredrag om Andrées polarexpedition 1897

Av Pelle Signal Johansson


Tisdagen den 27 februari 2018 kl 18:30
Ångströmlaboratoriet, sal 2001, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala


________________________________________

DAGORDNING (start 18:30)
1. Mötet förklaras öppnat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Parentation
4. Godkännande av utsänt förslag till dagordning.
5. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2017
6. Förra årets resultat, vinst och balansräkning
7. Revisionsberättelse för 2017
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Val av styrelseordförande
10. Val av övriga styrelseledamöter
11. Val av revisorer och revisorsersättare
12. Val av ledamöter till valnämnden
13. Styrelsens förslag till budget och årsavgifter för 2018
14. Meddelanden
15. Övriga frågor.
16. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 2017 kan laddas ner här.

FÖREDRAG (start ca kl 19 efter årsmötet)

Andrées ballongfärd över Arktis mot nordpolen med vätgasballongen Örnen slutade i katastrof, som vi alla vet. Expeditionens ballong återfanns 1930. Dess utrustning kan idag beses på Andréemuseet i Gränna. Pelle Signal Johansson, som själv är ballongflygare och var med vid Jan Troells inspelning av filmen ”Ingenjör Andrées Luftfärd”, berättar om denna händelse i den svenska historien

Vi bjuder på smörgåstårta med ett glas vin, cider eller lättöl från kl 18.
För att kunna planera för inköp vill vi gärna veta hur många som vill ha förtäring. Meddela direkt till Arne Roos (arne.roos@angstrom.uu.se, 070 755 6568). (OBS Skicka via hemsidan fungerar inte)

Medlemmar som endast avser att deltaga i årsmötet och/eller föredraget behöver inte anmäla sig.

www.tekniskaforeningeniuppsala.com

2017
  20 nov

Framtidens klimat

Framtidens klimat i Uppsala län
vilka utmaningar står vi inför?

Karin Gustavsson
Länsstyrelsen i Uppsala län
Måndag 20 november, 2017 kl 19:00

Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2001


Karin Gustavsson arbetar som klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Uppsala län.
Att klimatet förändras är ingen nyhet, men hur kommer det att bli i Uppsala län i framtiden utifrån de klimatscenarier som finns idag? De förutsättningar som klimatet ger påverkar alla sektorer i samhället, allt från djurhållning till dricks-vattenförsörjning och den biologiska mångfalden. Vad är klimatanpassning, hur länge har området funnits och vilka utmaningar står vi inför när vi anpassar samhället till ett förändrat klimat?
Välkomna till en presentation om det framtida klimatet i Uppsala län och de utmaningar det för med sig för olika samhällssektorer.


Vi samlas som vanligt för kaffe med dopp och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte

 

VÄLKOMNA

2017
  24 okt

Föredrag om Cassiniprojektet till Saturnus

The legacy of Cassini from a Langmuir probe point of view
Doc Jan-Erik Wahlund
Institutet för Rymdfysik, ÅngströmlaboratorietTisdag 24 oktober, 2017 kl 19:00

Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2001


Experiences from the Cassini project are given, with a resumé of science advances from the Cassini mission from the basis of Langmuir probe measurements. These include organic aerosol/haze production in the atmosphere/ionosphere of Titan and Saturn, the water plumes of Enceladus, charged dust electrodynamics in the rings, as well as the latest results from Cassini’s final plunge into Saturn.

Föredraget hålls på svenska


Vi samlas som vanligt för kaffe med dopp och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte

 

VÄLKOMNA

2017
  27 sept

Studiebesök Museum Gustavianum


Onsdag 27 september, 2017 kl 18:30

Plats: Museum Gustavianum


TFU bjuder sina medlemmar på ett guidat studiebesök på Gustavianum, Uppsala universitets äldsta bevarade byggnad. Gustavianum uppfördes på 1620-talet tack vare en donation av vår gamle krigarkonung Gustav den II Adolf som också fått ge namn åt huset. Det utgjorde universitetets huvudbyggnad fram till 1887 då det nuvarande universitetshuset byggdes. I samband med en renovering på 1660-talet kompletterades Gustavianum med en anatomisk teater enligt Olof Rudbecks önskemål. Liknande föreläsningssalar hade då redan blivit populära vid flera universitet nere i Europa sedan den första byggts i Padua 1594.
Gustavianum har genom flera sekler haft olika funktioner inom universitetet, bland annat som bibliotek samt inhyst institutioner inom konstvetenskap och arkeologi. Museum Gustavianum har funnits i byggnaden sedan 1997, och är idag ett av Uppsalas finaste museer. Här finns många kända konsthistoriska skatter med det Augsburgska konstskåpet, ”världens åttonde underverk” som kronjuvel. Skåpet var en gåva från tillverkaren Hainhofer till Gustav den II Adolf vid hans intåg i Augsburg 24 april 1632. Han dog som bekant bara några månader senare i Lützen.
Lika intressant som det Augsburgska skåpet är den Anatomiska teatern med sina branta läktare kring obduktionsbordet. Den enda belysning som fanns kom ursprungligen från fönstren uppe i kupolen. Idag utnyttjas lokalen bland annat till föreläsningar och konserter. Här finns också mängder av teknisk/fysikaliska mätinstrument, som använts av Uppsalas framstående vetenskapliga personligheter.
Vi får en guidad tur genom museets intressantaste delar och tar naturligtvis också en titt in i den anatomiska teatern.
Museet har ingen kafeteria. Vi föreslår därför att vi som är sugna på kaffe/te före visningen träffas på Café Årummet som ligger i det sydöstra hörnet av korsningen mellan St Olofsgatan och Östra Ågatan. Föreningen bjuder på kaffe/te och en bulle/kaka. Kom i god tid så vi hinner fika till ca 18.15, innan vi promenerar upp till Gustavianum. Vi uppskattar att museibesöket kommer att ta ca 1–1,5 timmar beroende på hur frågvisa vi är.
OBS!

Museet behöver veta hur många vi blir, så anmäl ert intresse för besöket till Arne Roos (Arne.Roos@angstrom.uu.se, eller 070 755 6568). Senast 21/9.
Använd INTE hemsidan, då funktionen ”kontakta styrelsen” inte är tillförlitlig

VÄLKOMNA

2017
  18 maj

Gamla Uppsala
arkeologisk forskning och förmedling i form av 3D-visualisering

docent John Ljungkvist


Torsdag 18 maj, 2017 kl 19:00

Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2005


John Ljungkvist disputerade 2006 på Uppsala Universitet. Han specialiserad på tiden från järnålderns mitt till tidig medeltid, dvs. c 400-1200 e.Kr. Johns forskning har handlat om många saker men ofta kretsat kring föremål, centralplatser och gravar från den aktuella perioden. Han har sedan 2009 lett ett långsiktigt projekt om Gamla Uppsala i samarbete med främst Upplandsmuseet och Gamla Uppsala museum/Riksantikvarieämbetet. I detta projekt har bland annat ett stort GIS-projekt med ett stort historiskt kartmaterial och nästan samtliga utgrävningar sedan 1800-talet samlats. De senaste två åren har det även lagts ner stora insatser på att skapa en 3D-visualiering av vendeltidens Gamla Uppsala, Augmented history – Gamla Uppsala. Detta projekt som lanserades i app-store i augusti 2016, är ett av de första i sitt slag i världen och har därefter gått vidare i företagsform, där ytterligare fem platser kommer att finnas 2018.

Välkomna till en intresseväckande översikt över detta högaktuella ämne.

Vi samlas som vanligt för kaffe med dopp och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte

VÄLKOMNA

2017
  11 april

Hus utan sladd


Studiebesök till framtidens hus vid Wenngarns slott


Tisdag 11 april, 2017 kl 15:00

Plats: Wenngarns slott Sigtuna


Passivhus och hus med låg energiförbrukning blir allt vanligare och dagens nybyggda hus förbrukar bara hälften så mycket energi för värme, kyla och varmvatten jämfört med för bara 20 år sedan. I Wenngarn har man gått ett steg längre (eller flera steg snarare) och byggt ett hus som är helt isolerat. Det är varken anslutet till elnätet, vatten eller avlopp. Hur är detta möjligt?

Välkomna till Wenngarn den 11 april för en visning av huset. Jens Johansson blir vår guide. För mer info och vägbeskrivning se
http://wenngarn.se/husutansladd/

Vi börjar med att fika på bageriet vid slottet kl 15. Studiebesöket till huset, som ligger ca 100 m därifrån, börjar ca kl 16 och tar max 2 timmar

Föreningen bjuder på fikat. Resa sker individuellt med egen bil (om någon behöver skjuts så hjälper vi till med att förmedla det). Adressen är Wenngarns slott 193 91 Sigtuna. Följ väg 263 mot Sigtuna.

Vi måste veta hur många som kommer så anmäl er via e-postadress
tekforuppsala@gmail.com eller via hemsidan
(eller texta eller ring till 070 755 6568)
Ange om ni kan ta passagerare.

VÄLKOMNA

2017
  23 mars

Vågenergi
Förnybar energi från havsvågor - går det?

docent Malin Göteman


Torsdag 23 mars, 2017 kl 19:00

Plats: Ångströmlaboratoriet sal 2001


Malin disputerade i teoretisk fysik (strängteori) vid Uppsala universitet i december 2012, och började forska inom hydrodynamik och vågenergi i januari 2013 vid avdelningen för elektricitetslära., Ångströmlaboratoriet. Forskningen går i stort ut på att modellera vågkraftverk (både enstaka och stora parker) analytiskt och numeriskt för att kunna optimera elproduktion från vågenergi.
Malin har även gjort lite annat, ex. öppnat och drivit ett galleri för samtida konst i Beijing, Kina 2004.

Havsvågor har potential att bidra till framtidens energiförsörjning med minimal miljö- och klimatpåverkan. Men hur går det till när man utvinner elektricitet från havsvågor? Föredraget kommer att beskriva olika koncept och tekniker för att omvandla energi i vågor till användbar elektricitet, och diskutera för- och nackdelar med de olika teknikerna. Även den historiska utvecklingen av vågkraftsforskning kommer att behandlas, och forskningen om vågkraft vid Uppsala universitet tas upp. Slutligen diskuteras de olika utmaningar som finns för att vågkraft ska bli en tillförlitlig energikälla som kan utnyttjas i stor skala.r.

Välkomna till en intresseväckande översikt över detta högaktuella ämne.

Vi samlas som vanligt för kaffe med dopp och mingel kl 18:30

Detta är ett öppet arrangemang i samarbete med Uppsala universitet och någon anmälan behövs inte

VÄLKOMNA

2017
  28 feb

ÅRSMÖTE 2017 med föredrag

Lennart Widerberg berättar om en färd i österled med en Viksbåt
från vikingatiden


Tisdagen den 28 februari 2017 kl 18:30
Ångströmlaboratoriet, sal 2001, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala


________________________________________

DAGORDNING (start 18:30)
1. Mötet förklaras öppnat
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
3. Parentation
4. Godkännande av utsänt förslag till dagordning.
5. Styrelsens förslag till verksamhetsberättelse för 2016
6. Förra årets resultat, vinst och balansräkning
7. Revisionsberättelse för 2016
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Förslag till modifiering av föreningens stadgar avseende styrelsens sammansättning, budget samt medlemmars årsavgifter.
10. Val av styrelseordförande
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Val av revisorer och revisorsersättare
13. Val av ledamöter till valnämnden
14. Styrelsens förslag till budget och årsavgifter för 2017
15. Meddelanden
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 2016 finns på vår hemsida före mötet.

Nytt stadgeförslagFörslag kan hämtas här.

FÖREDRAG (start ca kl 19 efter årsmötet)

Lennart Widerberg berättar om en färd med Viksbåt i österled
Kopior av det unika Viksbåtsfyndet från Norrtälje har färdats i floder och sjöar från Vendel i Uppsala, via Birka genom Ryssland till handelsplatsen Gheozdova nära Ukraina. En berättelse om en unik båtfärd längs de uppländska vikingarnas transportleder.

Vi bjuder på smörgåstårta med ett glas vin, cider eller lättöl från kl 18.
För att kunna planera för inköp vill vi gärna veta hur många som vill ha förtäring. Meddela via hemsidan eller direkt till Arne Roos (arne.roos@angstrom.uu.se, 070 755 6568).

Medlemmar som endast avser att deltaga i årsmötet och/eller föredraget behöver inte anmäla sig.

www.tekniskaforeningeniuppsala.com

Nästa föredrag handlar om Vågkraft med Doc Malin Göteman den 23 mars

 Kan Du ta emot kallelser från Tekniska föreningen som e-post istället för postkort?
Gå in på föreningens hemsida, www.tekniskaforeningeniuppsala.com och anmäl dig under KONTAKT/Adressändring, fyll i namn och e-post och skicka. Tack på förhand! Från 2012 betalar ständiga medlemmar som inte tar emot e-post en portoavgift.


Tekniska föreningen i Uppsala 1910-2010

Jubileumsbok

<<...>>

Jubileumsboken blickar tillbaka och berättar om hur föreningen bildades, om den damklubb som var aktiv fram till 2005, vidare om den stora engagemang som föreningen ägnade åt att ”Rädda Pumphuset” och att skapa ett museum för kommunal teknik som Gösta Kyring beskrivit i artikeln om Pumphuset, dess tillkomst och innehåll som kommunalt tekniskt museum efter vattenverkets flyttning till Galgbacken. Uppsalas industriella kulturarv belyses av Roland Agius och boken avslutas med en reflektion av Kjell Pernestål över de senaste femtio årens tekniska utveckling i Uppsala och om framtiden.

Boken är i A5 format, ca 80 sidor och är tryckt i fyrfärg med ett trettiotal bilder

Du som är intresserad att köpa boken kan göra det på årsmötet till självkostnadspris 50 kronor eller genom att kontakta Arne Roos , arne.roos@angstrom.uu.se , 0707-556568

Inbetalning sker till Tekniska föreningen
postgiro: 13 21 79-3, ange namn och adress så skickar vi boken.

 


Samtliga föreläsningar, där inte annat, anges äger rum på Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala och i samarrangemang med Ångströmlaboratoriet.